historie

Op de huidige locatie aan de Oosteinderweg in Aalsmeer is ons bedrijf in 1901 gestart. Mijn overgrootvader (Jacob Oor) begon toen met de teelt van Seringen en Chrysanten. Rond 1935 startte hij met de teelt van de eerste snij-anjers. De Anjers (Dianthus) vormen nog steeds één van de pijlers onder Mediaverdi.

 • EinD JAREN 50: het inrichten van een nieuwe houten kas met gemetselde substraat bakken

 • 1961: de eerste centrale verwarmingsketels, gestookt op kolen, zijn geplaatst

 • Mediaverdi-seringen-sneeuwballen-historie-aalsmeer

  1964: met de bakfiets over het ijs de seringen van het land halen

In 1958 heeft mijn grootvader (Jan Buis) het bedrijf overgenomen van zijn schoonvader. Hij heeft zich toen verder gespecialiseerd in de teelt van Seringen en grootbloemige Anjers. Rond 1965 heeft hij afscheid genomen van de seringenteelt en is hij verder gegaan met grootbloemige Anjers en Forsythia. De anjers werden geteeld als een 3-jarig gewas op een grondsubstraat los van de ondergrond. Deze grond werd in de kas in gemetselde bakken gereden en na drie jaar weer vervangen. Dit werd gedaan vanwege de gevoeligheid van anjers voor parasitaire bodemschimmels (fusarium). Tegenwoordig telen wij de anjers op een organisch substraat wat elk jaar wordt vervangen. Na ons teelt seizoen wordt dit substraat verwerkt tot compost of hergebruikt als bodemverbeteraar. De Forsythia teelt is een tweejarige buitenteelt net als de seringen. De eerste jaren heeft hij deze buiten geoogst. Ze konden dan pas vanaf eind januari verkocht worden. Door jarenlang experimenteren en proeven nemen lukte het d.m.v. winterrust doorbreking de eerste Forsythia’s al begin december op de markt te krijgen. De kennis die hiermee is opgedaan, daarvan hebben we nu nog steeds profijt.

2002: Opa Jan Buis met zijn achterkleinkind Jeroen Buis, de vijfde generatie die Mediaverdi graag voort wil gaan zetten
 • Mediaverdi-historie-forsythiateelt

  1980: Forsythiateelt op de thuis akker aan de oosteinderweg

 • 1985: Forsythia’s in het ijs voor winterrustdoorbreking

 • 2007: Anjerkas met verschillende soorten op proef

In 1971 heeft mijn vader (Coos Buis) het bedrijf overgenomen. Sinds die tijd zijn wij bekend bij onze klanten onder de naam Mediaverdi. Mediaverdi is de afkorting van MEt DIAnthus VERDIend. Dit geeft dus gelijk aan dat de Anjerteelt door de jaren heen belangrijk voor ons is geweest. In deze periode werden er hoofdzakelijk rode, witte en roze grootbloemige Anjers geteeld. Begin jaren tachtig is hij overgeschakeld van grootbloemige Anjers naar trosanjers. De trosanjers hadden als voordeel dat deze een stuk minder arbeid nodig hadden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de Forsythiateelt uit te breiden.

2020: Coos en Aaltje Buis
 • Mediaverdi-Opa-Johan-Jeroen-Buis

  2007: Drie generaties samen aan het werk in de oude schuur

 • 2015: drie generaties aan het Anjers veiling klaar maken in de nieuwe schuur

 • 2020: de derde, vierde en vijfde generatie buis

In 1997 ben ik (Johan Buis) toegetreden tot het bedrijf en zijn wij sindsdien Mediaverdi CV. Samen met mijn beide ouders, vrouw en zoon staan wij nu achter Mediaverdi. Zoals de geschiedenis leert is er bij elk toetreding van een opvolger een teelt wisseling. Zo ook deze keer. Wij zijn vanaf 1997 overgegaan op de teelt van Viburnum opulus ’Roseum’ (sneeuwbal). Dit is net als Sering en Forsythia een snijheester waarvan wij de in bloei getrokken bloemen oogsten. Echter de sneeuwbal produceert elk jaar bloeibare takken in tegenstelling tot Sering en Forsythia die elke twee jaar bloemtakken produceren. In de kassen telen wij tegenwoordig weer grootbloemige Anjers. Wij planten nu elk jaar nieuwe en exclusieve soorten. Deze nieuwe soorten selecteren wij elk jaar uit zo’n 50 nieuwigheden die wij aangeleverd krijgen van diverse veredelaars wereldwijd.

Na deze uiteenzetting van onze historie en ontwikkelingen bij ons, hopen wij dat onze bloemen bij u als klant of consument net zo’n warm en gelukkig gevoel geven als dat wij hebben voor Mediaverdi.

mediaverdi-sneeuwballen-viburnum
2019: Johan Buis